SuperGIDS.be

w w w . s u p e r g i d s . be
 
:: Linkbuilding :: Domain-name :: Webspace :: Webdesign :: Contact
t 03/336.22.35
f 03/610.68.61

webmaster@supergids.be


: : Domain-name

Hebt u nog geen website?
Alles start bij de aankoop van een domain-name. De meest voorkomende is uiteraard ".be" Heeft uw bedrijf een meer internationale uitstraling, dan kan u opteren voor bv. een ".com"

Kan u nu reeds een domain-name aanvragen en er pas later pagina's onder plaatsen? Ja, dat kan. U betaalt ondertussen enkel jaarlijks voor de domain-name. Van zodra u er pagina's wil onder (laten) plaatsen, neemt u pas webspace/hosting.
LET OP: Het aanbod wordt elke dag kleiner. Wees dus snel voor de aankoop van een domain-name, de rest komt later...

Hebt u wel reeds een website maar zonder domain-name, bv. users.telenet.be/uwnaam?
Ik koppel de domain-name aan uw website. Voor u verandert er helemaal niets. U kan gewoon perfect blijven verder werken zoals u momenteel gewend bent. Denk erom, een eigen domain-name staat zoveel mooier en professioneler.

Prijs per domain-name: 29 euro excl. btw (incl. e-mail-forwarding en url-forwarding)*

.be
.com
.net
.org
.eu
.name
.info
.biz
.tv
....

Natuurlijk moet de domain-name die u in gedachte hebt nog vrij zijn. U kan mij mailen voor de controle van eender welke extensie op webmaster@supergids.be Ik controleer de beschikbaarheid en indien de domain-name nog vrij is doe ik voor u de registratie indien gewenst.

* e-mail-forwarding = Indien iemand een e-mail stuurt naar “...@uwdomainname.be”, dan wordt deze e-mail automatisch doorgestuurd naar uw huidig emailadres.

* url-forwarding = Indien iemand "www.uwdomainname.be" intoetst, dan wordt hij automatisch doorgestuurd naar uw eventueel bestaande webpage.

< < home